top of page
App store'dan uygulamayı indirin
İlk kurulum
Sistemin Kaydedilmesi
Elde taşınır cihazın adının değiştirilmesi
Güvenlik Kontrolü ve Fonksiyon Testi
Hasta Yönetimi
Kayıtlar
Bir kaydı başlatma
Kayıt değerlendirme
Görüntünün yeniden boyutlandırılması, döndürülmesi ve eğilmesi
Kayıtların oynatılması
Filtreleme
Kaydedilen verilerin görüntülenmesi
Ek görüntüleme seçenekleri
Notlar
Tam ekran
Kayıtların yönetimi ve dışarı aktarımı
Kayıt oynatma
Kayıtları karşılaştır
Kayıtların ve anlık görüntülerin dışarı aktarımı
Kayıtların video olarak dışarı aktarılması
Verilerin iTunes PC/Mac yazılımıyla dışarı aktarılması
Hasta verilerinin AirDrop aracılığıyla dışarı aktarılması
Dezenfeksiyon
Elde taşınır cihazın sıfırlanması
bottom of page